درحال بارگزاری ...
صفحه اصلی پذیرش بیمه های تحت پوشش
این صفحه را در فیس بوک به اشتراک بگذاریداین صفحه را در گوگل پلاس به اشتراک بگذاریداین صفحه را تویت نمائیداین صفحه را در linkedIn  به اشتراک بگذارید | این صفحه را چاپ نمائید | A- A A+

بیمه های تحت پوشش

بیمه خدمات سرپایی لیزیک بستری
تامین اجتماعی سهم بیمه تامین اجتماعی + مابه تفاوت تعرفه آزاد قرارداد نداریم معرفی نامه در کلینیک صادر میشود
بیماران خاص تامین اجتماعی دفترچه بیمه خاص تامین اجتماعی( فقط خدماتی که قرارداد داریم رایگان میباشد) قرارداد نداریم معرفی نامه در کلینیک صادر میشود
خدمات درمانی سهم بیمه خدمات درمانی + ما به تفاوت تعرفه آزاد قرارداد نداریم معرفی نامه در کلینیک صادر میشود
بیمه روستایی قرارداد نداریم قرارداد نداریم معرفی نامه در کلینیک صادر میشود
نیروی مسلح سهم بیمه نیروی مسلح + مابه تفاوت تعرفه آزاد قرارداد نداریم معرفی نامه در کلینیک صادر میشود
بانک ها(غیر از بانک ملی) دفترچه بیمه بانکی100% ارایه معرفی نامه ارایه معرفی نامه
سینا دفترچه بیمه سینا - نیرو80% با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با معرفی نامه 100%
شرکت نفت شاغلین اریه معرفی نامه 100% قرارداد نداریم با معرفی نامه 100%
بازنشستگی شرکت نفت دفترچه بیمه -برای لیزر با معرفی نامه 90% با توجه به شرایط معرفی نامه با معرفی نامه 90%
صدا و سیما دفترچه بیمه- برای لیزر معرفی نامه( بانشسته 90% - شاغلین 80%) با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با شرایط معرفی نامه
پانزده خرداد ارایه معرفی نامه 100% با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با معرفی نامه 100%
هواپیمایی هما دفترچه بیمه هواپیمایی هما 100% با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با معرفی نامه 100%
صنایع هواپیمایی ارایه معرفی نامه 100% با توجه به شرایط معرفی نامه اریه معرفی نامه 100%
سردفتران دفترچه بیمه - برای لیزر با معرفی نامه 80% با توجه به شرایط معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه
صندوق رفاه کیش دفترچه بیمه - برای لیزر با معرفی نامه 90% با توجهبه شرایط معرفی نامه(برای فمتو قرارداد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
مرکز شهید شوریده دفترچه بیمه تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی90% با ارایه معرفینامه 90%( برای فمتو قرارداد نداریم) با معرفی نامه 90%
پرسنی جهاد کشاورزی دفترچه بیمه تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی 90% با ارایه معرفی نامه 90%( برای فمتو قرارداد نداریم) با معرفی نامه 90%
مجلس شورای اسلامی دفترچه بیمه و کارت مجلس 100% با توجه به شرایط معرفی نامه دفترچه بیمه و کارت مجلس
مجمع تشخیص مصلحت دفترچه بیمه تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی (برای لیزر با معرفی نامه) با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
فولاد غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
آتیه سازان غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
آرمان غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
آسیا غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
البرز غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
ایران دفترچه بیمه ایران( برای لیزر معرفی نامه ایران) با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
دانا قرارداد نداریم با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
کمک رسان ایران SOS غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
بیمه پارسیان غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
بیمه معلم غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
درمانگاه کوثر( مجتمع امام خمینی) ارایه معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
رازی غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
میهن غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
سامان غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
شورای امنیت مالی غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
شورای نگهبان دفترچه بیمه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی( برای لیزر با معرفی نامه) با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
ریاست جمهوری غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
بیمه تکمیلی ملت غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
شهرداری دفترچه بیمه - برای لیزر با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه
بیمه ما غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه( برای فمتو قرارداد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه

 

 مطالبی در مورد هزینه عمل ها

  • هزینه جراحی ها پس از معاینات اولیه، و با توجه به نوع عمل مشخص خواهد شد. 
  • در صورتیکه از بیمه استفاده می کنید، جهت اطلاع از هزینه عمل های جراحی با شماره 42313 تماس حاصل فرمایید. 
  • جهت دریافت هزینه خدمات سرپایی نیز با 42313 تماس حاصل فرمایید.

بیمه های طرف قرارداد با مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور مطهری  عبارتند از :

کلیه بیمه های پایه مانند تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح ، بانک ها و کلیه بیمه های تکمیلی.

 مطالبی در مورد هزینه عمل ها

  • هزینه جراحی ها پس از معاینات اولیه، و با توجه به نوع عمل مشخص خواهد شد. 
  • در صورتیکه از بیمه استفاده می کنید، جهت اطلاع از هزینه عمل های جراحی با شماره 42313 تماس حاصل فرمایید. 
  • جهت دریافت هزینه خدمات سرپایی نیز با 42313 تماس حاصل فرمایید.