درحال بارگزاری ...
صفحه اصلی پذیرش بیمه های تحت پوشش
این صفحه را در فیس بوک به اشتراک بگذاریداین صفحه را در گوگل پلاس به اشتراک بگذاریداین صفحه را تویت نمائیداین صفحه را در linkedIn  به اشتراک بگذارید | این صفحه را چاپ نمائید | A- A A+

بیمه های تحت پوشش

بیمه خدمات سرپایی  لیزیک بستری
تامین اجتماعی سهم بیمه تامین اجتماعی + مابه تفاوت تعرفه آزاد قرار داد نداریم معرفی نامه در کلینیک صادر میشود 
بیماران خاص تامین اجتماعی دفترچه بیمه خاص تامین اجتماعی(فقط خدماتی که قرار داد داریم رایگان میباشد) قرار داد نداریم معرفی نامه در کلینیک صادر میشود 
خدمات درمانی سهم بیمه خدمات درمانی + مابه تفاوت تعرفه آزاد قرار داد نداریم معرفی نامه در کلینیک صادر میشود 
بیمه روستایی قرار داد نداریم قرار داد نداریم معرفی نامه در کلینیک صادر میشود 
نیروی مسلح داریم  قرار داد نداریم قرارداد نداریم با اراده معرفی نامه  
بانک ها (غیر از بانک ملی , بانک مسکن ) دفترچه بیمه بانکی 100% ارایه معرفی نامه ارایه معرفی نامه
سینا دفترچه بیمه سینا-نیرو 80% با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
شرکت نفت شاغلین ارایه معرفی نامه و دفترچه  100% قرار داد نداریم با معرفی نامه فکسی 100%
بازنشستگی شرکت نفت  دفترچه بیمه - بابت لیزر با معرفی نامه 90% با توجه به شرایط معرفی نامه با معرفی نامه 90%
صداوسیما دفترچه بیمه - بابت لیزر معرفی نامه (بازنشسته90% -شاغلین 80%) با توجه به شرایط معرفی نامه( فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
پانزده خرداد ارایه معرفی نامه 100% با توجه به شرایط معرفی نامه( فمتو قرار داد نداریم) با معرفی نامه 100%
هواپیمایی هما دفترچه بیمه هواپیمایی هما 100% با توجه به شرایط معرفی نامه( فمتو قرار داد نداریم) با معرفی نامه 100%
صنایع هواپیمایی ارایه معرفی نامه 100% با توجه به شرایط معرفی نامه ارایه معرفی نامه 100%
سردفتران دفترچه بیمه - بابت لیزر با معرفی نامه 80% با توجه به شرایط معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه
صندوق رفاه کیش دفترچه بیمه - بابت لیزر با معرفی نامه 90% با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
مرکز شهید شوریده دفترچه بیمه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی 90% با ارایه معرفی نامه 90%(فمتو قرار داد نداریم) با معرفی نامه 90%
پرسنل جهاد کشوری دفترچه بیمه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی 90% با ارایه معرفی نامه 90%(فمتو قرار داد نداریم) با معرفی نامه 90%
مجلس شورای اسلامی دفترچه بیمه و کارت مجلس 100% با توجه به شرایط معرفی نامه دفترچه بیمه و کارت مجلس
 مجمع تشخیص مصلحت دفترچه بیمه تامین اجنماعی یا خدمات درمانی(بابت لیزر معرفی نامه) با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
فولاد غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
آتیه سازان حافظ غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
آرمان غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
آسیا غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
البرز غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
ایران دفترچه بیمه ایران (بابت لیزر معرفی نامه ایران) با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
دانا قرار داد نداریم با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
کمک رسان ایرانsos غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
بیمه پارسیان غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
بیمه معلم غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
درمانگاه کوثر(مجتمع امام خمینی) ارایه معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
رازی غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
میهن غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
سامان غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
شورای امنیت مالی غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
شورای نگهبان دفترچه بیمه تامین اجنماعی یا خدمات درمانی(بابت لیزر معرفی نامه) با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
ریاست جمهوری غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
بیمه تکمیلی ملت غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
شهرداری دفترچه بیمه - بابت لیزر با معرفی نامه  با توجه به شرایط معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه
بیمه ما غیر از اپتومتری و ویزیت مابقی با معرفی نامه با توجه به شرایط معرفی نامه(بابت فمتو قرار داد نداریم) با توجه به شرایط معرفی نامه
ایران - بنیادشهید  اپتومتری ، ویزیت (ارایه کارت جانبازی) با توجه به شرایط معرفی نامه  با توجه به شرایط معرفی نامه